John Doyle

John Doyle
1797 - 1868
Olja på duk
76 x 64 cm
Beskrivning: 

John Doyle föddes 1797 i Dublin, men levde hela sitt vuxna liv i England. Han målade många av sina tavlor under pseudonymen H.B eftersom många av hans verk var politiskt känsliga under sin tid. Han var lärling till landskapsmålaren Gaspare Gabrielli, men blev mer känd för sin politiska satir. Dock satte Gabriellis landskapsmåleri stark prägel på Doyle som sedan utbildades vid Royal Dublin's Drawing school, han blev senare erkänd i och med tavlan Turning out the stag 1825 som ställdes ut på Royal Academy.

Doyles satir blev så populär att det idag finns över 900 skisser utförda av honom på British Museum, men hans fantastiska landskapsmåleri blev mer sällsynt. Detta är ett utmärkt exemplar av hans tidiga landskapsmåleri från romantiken 1828.

Bland Doyles arvingar återfinns många av Storbrittaniens kulturprofiler, bland annat barnbarnet Sir Arthur Conan Doyle.