Willem Swidde

Willem Swidde
1660 - 1697
Kopparstick
38 x 30 cm
Beskrivning: 

Willem Swidde var en holländsk gravör som, efter att ha gjort sig känd för sina marina etsningar i Amsterdam, blev kallad till Stockholm för att hjälpa Erik Dahlberg. Dahlberg  var en svensk greve, arkitekt och militär från början som gjorde en lysande karriär och blev adlad efter sina arkitetektoniska samt militära framgångar. Han är mer känd för "Suecia antiqua et hodierna", ett planschverk över sveriges herresäten och städer från andra hälften av 1600-talet där Swidde var med och graverade mellan 1690 och 1696.Swidde utmärkte sig för dels Antiqua Suecia, men även för att ha graverat Karl X Gustafs historia av Samuel von Pufendorf.  Här ses Karl den X intåg i Malmö samt Landskrona år 1658.