Johann August Corvinus

Johann August Corvinus
1682 - 1738
Kopparstick
46 x 32,5 cm
Beskrivning: 

Johann August Corvinus var en framstående gravör verksam i början av 1700-talet. Han var mästare åt Salomon Kleiner och jobbade framför allt i Augsburg, Tyskland. Där publicerades han av konsthandlaren Jeremias Wolff.

Många av Corvinus verk var kopparstick efter Paul Decker, precis som dessa gravyrer. Här är ett prospekt på det tredje kungliga slottet med dubbelsidigt titelblad "Archictecturae Civilis - Eines Königlichen Pallasstes General-Prospect"

Prospektet kom ut 1716. Storlekarna är mellan 29x29 och 46x32 cm.