Anna Billing

Anna Billing
1849 - 1927
Akvarell
36 x 53 cm
Beskrivning: 

Denna tavla är från den epok då Billing återvänt till naturmåleriet, gärna  med inslag av blomsterängar.

Läs gärna mer om Anna Billing i Wahlunds Bibliotek.