Dalkulla med näverlur

Emma Sparre
1851 - 1913
Olja på duk
41 x 55 cm
Beskrivning: 

Denna tavla föreställer en Dalkulla med näverlur, något som Sparre målat flertalet gånger.  A tergo inskriberad med "Tillägnad grevinnan Rosen av vännen Sparre".

Läs gärna mer om Emma Sparre i Wahlunds bibliotek:

Emma Sparre